Koulutalon hallinto

Koulutalon hallinto

Salpausselän Koulutalo Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tarkoitus on ylläpitää ja kehittää koulutaloa. Koulutalon johdossa on toimitusjohtaja ja osakkaiden valitsema hallitus, jotka huolehtivat siitä, että toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja, että sen sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu.

Hallitus on määritellyt koulutalolle pitkän tähtäimen strategian. Strategiassa keskiössä on opetustilojen pitäminen nykyajan vaatimalla tasolla. Kehitystyötä tehdään yhdessä opettajien kanssa. Strategiassa tuetaan myös oppilaiden ja opettajien ammattitaidon kehittymistä erilaisten stipendien ja apurahojen avulla.

Salpausselän koulutalon johto ja hallitus

Toimitusjohtaja
Markku Karjalainen
markku.karjalainen (at) skoulu.fi
044 249 4815

Hallituksen puheenjohtaja
Ulf Pråhl
ulf.prahl (at) galvatek.fi
0400 859 123

Hallituksen jäsen, lakimies
Timo Salonen
timo.salonen (at)lakijelppi.fi
040 572 5062

Hallituksen jäsen
Jukka Elomaa
jukka.elomaa (at) phnet.fi

Hallituksen jäsen
Niilo Valtari
niilovaltari (at) hotmail.com

Hallituksen jäsen
Sane Keskiaho
sane.keskiaho (at) mageena.fi

Hallituksen jäsen
Christina Pråhl
christina.prahl (at) outlook.com