Salppurin Säätiö

Salppurin Säätiö

Vuonna 2019 perustettu Salppurin Säätiö sr. on itsenäinen ja yleishyödyllinen organisaatio, joka jatkaa Salpausselän Koulutalo Oy:n (entinen Salpausselän Yhteiskoulutalo Oy) perustajien tavoitetta edistää Lahden seudun nuorison laaja-alaista sivistystä. Säätiö haluaa lisäksi tarjota nuorille mahdollisuuden
saada kokemuksia kansainvälisyydestä, kannustaa heitä kouluttautumaan ennakkoluulottomasti ja rohkaista heitä avoimeen sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Säätiö tukee koulutukseen liittyvää tutkimustyötä, edistää koulutukseen liittyviä hankkeita, avustaa oppilaita koulunkäynnissä ja jakaa stipendejä muun muassa kielten opiskeluun. Opetusalan henkilöstön ammatillista kehittymistä säätiö edistää avustuksilla ja apurahoilla. Säätiön tavoitteena on olla koulutukseen liittyvien innovaatioiden eteenpäinviejä ja tukija.

Salpurin Säätiön johdossa on hallitus, joka huolehtii että säätiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty ja, että säätiön sääntöjen mukainen tarkoitus toteutuu. Hallitus määrittelee säätiön strategian ja päättää jaettavista stipendeistä.

Salpurin Säätiö perustettiin vuonna 2019. Sen perustajina olivat Salpausselän Koulutalo Oy:n hallituksen jäsenet rehtori Markku Karjalainen, johtaja Niilo Valtari, varatuomari Timo Salonen, yrittäjä Sane Keskiaho, valtiotieteiden maisteri Jukka Elomaa ja toimitusjohtaja Ulf Pråhl.

Lisätietoja: www.salppurinsaatio.fi